Royal Water - Královská Voda

Royal Water tedy „Královská Voda“, jak si dovolíme tvrdit, pochází ze zdroje, který se nachází v srdci Evropy v oblastech s nejčistším a nejkvalitnějším původem pitných vod. Vznik ložiska pochází odhadem z přelomu poslední fáze druhohor (křída) a začátku starších třetihor cca 65-60 milionů let před n.l. Tato oblast se vyznačovala vnitrozemskými moři, která postupem času ustupovala, stávala se izolovaná a jejich salinita klesala z důvodu neustáleho přítoku větších i menších sladkovodných řek. Tehdejší fauna a flóra byla tvořena hlavně organismy, jejichž těla byla tvořena bohatým zastoupením anorganických látek typu vápník, hořčík, křemík, draslík. Křída byla typická křídovými – vápencovými formacemi. Usazování uhličitanů podmíly nejen silné transgrese, ale i teplé klima. Mořská voda byla obohacena o vápník a jiné minerály mnohem více než dnes. Na konci křídy došlo k masivnímu vymírání živých forem. Nejvíce postiženy byly mořské organismy. Úplně vymizely amoniti, belemniti a vícero druhů foraminifer. V tomto období byly hojně zastoupeni ze živočíchů i mlži a na začátku třetihor to byly numuliti (dírkovce). Ze zástupců fytoplanktonu to byly rozsivky jako jednobuněčné mikroskopické řasy s křemičitanovými schránkami, žijící ve sladkých i mořských vodách nebo v půdě. Odumíráním a usazováním zbytků těchto organických těl vznikaly takzvané fosilní usazeniny (fosílie) s vyváženým poměrem anorganických látek, které fungovaly jako dokonale jemný filtr. Těmito vrstvami ustupující voda postupně prosakovala do nižšího podloží a samovolně se obohacovala ideálním poměrem anorganických látek původem z organických těl velmi blízkých i složení lidského těla. To je jeden z důvodů, proč je tato voda tak unikátní, přesně vyvážená a s vysokým potenciálem tzv. „Živá voda“.

Seřadit podle
Zobrazit na stránce

Baby Mineral Water pH 7,4 - dětská minerální voda 1,5 l

Dětská, minerální, ionizovaná mikro - clusterovaná voda s pH 8,5.

Daily ion Water pH 8,5 - ionizovaná královská voda 1,5 l

Ionizovaná mikro - clusterovaná královská voda s pH 8,5.

Ionized Royal Water pH 9,3 - ionizovaná královská voda 1,5 l

Královská ionizovaná mikro - clusterovaná voda s pH 9,3.

Mineral Water pH 7,4 - minerální voda z pramene 1,5 l

Královská ionizovaná mikro - clusterovaná minerální voda s pH 7,4.